Nieuws

18-11-2009

Volk vaan Mestreech wint opnui 't Vastelaovendsleedsje!

't Volk vaan Mestreech heet opnui 't Vastelaovendsleedsje gewonne. In 2010
zal Mestreech daorum zinge: "Hei höb iech alles veur euver!" Teks en meziek
vaan Bert en Ursula. 't Leedsje behaolde in de finale 350 stumme en waors
daomèt hun leve collega's vaan Duo X Elle mèt 47 stumme net veur in 'n zier
spannende finale. Veur tot 't concoer begós naome zie aofsjeid vaan Patrick
en Silke en zoonge zie nog eine kier same mèt zienen Hoeglöstegheid Patrick
1 "Noe geit 't gebäöre!". Patrick en Silke 'ne hiele groete merci veur deen
oonvergeteleke vastelaovend vaan 2009!
't Is veur Ursula en Bert noe de 6de kier tot zie 't vastelaovendsleedsje op
hunne naom mage sjrieve! Veur al die lui die op us gestump höbbe, daanke,
daanke!!
<

06-10-2009

Hiemel, zon , de maon en Sterre op nr.1 in de Limbo top 10!

Hiemel, zon ,de maon en Sterre vaan Beppie woort op ’t Preuvenemint veur d’n ierste kier geprizzenteerd. Veurege week bereikte ’t nómmer de ierste plaots in de Limbo top 10!

De samenwèrking tösse Beppie en Bert en Ursula begint zoe stèllekes groete vörme aon te neume. Nao “Laot de zon in dien hart”, Dans de ganse nach mèt miech en noe, “Hiemel, Zon, de maon en Sterre”, höbbe zie same drei hits achter elkaar! Binnekort kump d’r ‘ne nuie album vaan Beppie oet, boe Bert en Ursula ouch weer ’n aontal nómmers veur hun rekening numme.

L1mbo Top 10 oktober 2009

1 (-) Beppie Kraft - Hiemel, zon, de maon en sterre!
2 (1) Ron Buitenhuis - We believe (Neda's song)
3 (6) Limbo Project - Doe
4 (-) Paul Weële - D'r Ploem is doeëd
5 (4) Geraniejums - det kan allein maar heej
6 (-) Roger Villevoye - Dat is leefde
7 (8) Ziesjoem - Lena
8 (-, 11) Rebzjie - Lankzaam kump later
9 (-) Ronald pijls - de ganse wereld dreijt allein om dich
10 (2) Richard Neal - Take me to the water

09-09-2009

Ursula en Bert presenteren nieuwe Cd vaan Nick Gilissen

Op zoondag 4 oktober a.s presentere Bert en Ursula de nuie Cd in kaffee ’t Häöntsje op de Merret in Mestreech. Veur miejer info loer ouch op www.nickgilissen.nl08-09-2009

Ursula en Bert sjrieve nui nummer veur Beppie!

Bij gelegenheid vaan ’t Preuvenemint presenteerde Beppie häör nui nummer: Hiemel, Zon , de Maon en Sterre.
Mèt väöl enthousiasme woort de nuie schlager ontvaange! Nao “Laot de zon in dien hart” en
Dans de ganse nach mèt miech’belaof ouch dit nummer weer e groet sukses te weure
Bij dees d’n tèks:

Couplèt:

Diech höbs miech väöl gegeve,
Höbs miech altied verweend.
E gesjink oet de Hiemel.
Iech höb diech gaar neet verdeend
Daorum wèl iech diech daanke.
Ederen daag weer opnui..
Iech bin verleef, blief ezzebleef.
Bij miech zoelang iech leef!

Refrein:

Hiemel, Zon, de Maon en Sterre!
Diech zien veur diech allein…
Iech sjink diech ouch m’n hart...veur altied!
Iech sjink diech de Hiemel, de Zon, de Maon en Sterre!
Die zien veur diech allein!
Wèl mèt diech same zien..
Iech wèl diech noets mie kwiet!

La, la, la
Refr: Opnui

16-04-2009

Bert en Ursula doen prizzentatie vaan ierste Pirate-festival!

Op vriedag 17 aprèl 2009 weurt door Music Connection ’t ierste Mestreechter Pirate-festival in Mestreech (Platte zaol) georganiseerd. De crème de la crème vaan de Mestreechter artiesten zalle dao acte de présence geven. Ursula en Bert Garnier stoon garant veur de prizzentatie. ’t Is de bedoeling tot ’t evenemint eder jaor opnui weurt georganiseerd. Artieste es Erwin, Huub Adriaens, Eric Gehlen, Ludy van Dijk, Joie de Vivre, Neet Kepot te Kriege, De Radlers, Gino Fey en nog väöl miejer zalle veur de nudege muzikale klaanke zörge.02-04-2009

Nuij foto's LVK 2009

Kiek snel bij foto's veur un leuke impressie. Met daank aon Focus 22!

07-03-2009

Foto's sleuteloverdracht Vastelaovends zaoterdag

Op zaoterdag veur de Vastelaovend voont de Sleutel-Machteuverdrach plaots in ‘t Stadhoes vaan Mestreech mèt de Tempeleers en Stadsprins Patrick I. ’t Volk vaan Mestreech waors dao netuurlek present en zong d’r o.a speciaol veur de Prins, de gemeinteraod en de genudegde ’t Vastelaovendsleedsje 2009: "Noe geit ’t gebäöre!". Bij dees ’n foto impressie.

Weijer wèlt ’t Volk vaan Mestreech en Ursula en Bert garnier ’n ederein vaan harte bedaanke veur de steun,
support en vertrouwe . ’t Waor weer ‘ne Vastelaovend um noets te vergete!! Bedaank, bedaank en nog 'ns bedaank!!


13-02-2009

Nuij foto's vaan oetroope Prins Patrick I

Kiek snel bei foto's veur nuij foto's vaan het oetroope vaan de Stadprins vaan Mestreech, Prins Patrick I.

9-02-2009

Finale LVK hoegtepunt veur Volk vaan Mestreech/Limburg!

De finale vaan ’t zjubbelei LVK waor ’n hoegtepunt veur ’t Volk vaan Mestreech!
Bert:” Veer höbbe genote vaan de ierste tot de lèste minuut. Same mèt Marie-Ange en Dorrie vaan Duo-X-Elle en Jef höbbe veer de greenroom op ziene kop gezat.
Oongeluifelek , wat höbbe veer gelache! Allein jaomer tot de cafezjurie de inzendinge oet Mestreech neet gans wis te waardiere.
Al de 3 leedsjes hadde zier zeker miejer verdeend!  Mer ’t hoofpries is in feite de finale te hole, en dat is us gelök en dao zien veer biezunder gruuts op.
’t Volk vaan Mestreech heet ziech op ’n fantastiese meneer geprizzenteerd! Ech sjiek! En ein dingk kinne veer uuch al veraoje.. ’t volgend jaor doen veer gewoen weer mèt!
Weijer wèlle veer de Toddezèk oet Grubbevorst vaan harte perficia winse mèt hun sjoen euverwinning! Daorbij wèl iech ederein bedaanke dee us de aofgeloupe weke heet gesteund, de bönnekes heet ingevöld en op us heet ge-sms.Merci, merci en nog ‘ns merci!!
Veer zien gruuts op Mestreech!”
03-02-2009

Gastenbook noe online!

Vanaof vandaog is het mögelik um beriechte achter te laote in het Gastebook vaan us!

31-01-2009

Um 11.11 woort bekind tot leedsje nr 11 “Diech bis Vastelaovend!” is.

't Volk vaan Limburg naor de finale vaan ‘t LVK!!

Aofgeloupe zaoterdag kreeg ’t Volk vaan Mestreech/Limburg te hure tot zie geplaotst zien veur de groete finale vaan ’t LVK es leedsje nr: 11.
Koumende vriedag is daan de groete daag. ’t Volk zal daan mèt ’n bös supporters vaanaof de Kesselskade bij Kaffee ’t Pötterke riechting Geleen vertrèkke (Glanerbrook).
Jaomer genog mote veer euze Hoeglöstigheid Prins Patrick vaan Groet-Mestreech misse. Mer in gedachte is heer en Silvy bij us!
De thoes blievers kinne de finale live volgen via L1 vaanaof 20.00 oor. Mer geer kint ouch stumme via d’n tillefoon of via SMS!! SMS nao aofloup vaan de leedsjes naor:
4422 en toets LVK11

Bedaank veur eure support!! Veer zalle in eder geval us bes doen!!
Mèt de compleminte,

’t Volk vaan Limburg/ Mestreech!

25-01-2009

‘t Volk vaan Mestreech prizzenteert Stadsprins vaan Groet Mestreech !
Prins Patrick IZoondag 25 jannewarie waors weer ’n hoegtepunt veur ’t Volk vaan Mestreech.
Wee zouw Mestreech veurgoon in dee oonvervalste Mestreechter Vastelaovend?
’t Volk vaan Mestreech waor gruuts tot zie veur mie es 10.000 Mestreechtener ’t liefleed vaan de nuie Hoeglöstigheid mochte prizzentere.
Meh, boe waor Patrick? Zaoterdag nog same gezoonge op de Viefsprungk op Sint-Pieter, en naor hoes gegaange mèt de griep in z’n kneuk!
Zoondag kaom heer neet opdage...! ’n groete surprise zaot dao aon te koume want wee zouw Mestreech veurgoon...
Eine vaan ’t Volk vaan Mestreech...Patrick van de Weijer!!! Euze Patrick maag same mèt Silvy Mestreech veurgoon in die sjoen mer zier zwoer daog vaan Vastelaovend!
En daobij kin heer ouch nog zien eige liefleed zinge.....”Noe geit ’t gebäöre!”
Veer zien zoe gruuts wie ‘ne pouw!!
Patrick en Silvie perficia!

18-01-2009

"Dien Ouge" vaan Erwin väöl gedrejd bij locale radionstations!

“Dien Ouge” gezoonge door Erwin is momenteel ein vaan de miest gedrejde nummers bij de locale radiostations zoe es Falcon FM, RTV Meerssen, RTV Mestreech en L1.
’t Nummer is te vinde op de nuie Cd vaan Erwin: ‘Alles geve’! (nr1) Ouch mèt Vastelaovend zal ’t nummer dèks te hure zien.
De Limburgse teks (zie Teksten) is gesjreve door Ursula en Bert.

17-01-2009

Ursula en Bert sjrieve nui nummer veur Beppie!"

Ursula en Bert höbbe nog veur de Vastelaovend ’n nui nummer veur Beppie gesjreve: “Dans de ganse nach mèt miech! Bij dees d’n teks (zie Teksten) ’t Leedsje kint geer vinde op “Vastelaovend in Mestreech”. Marlstone zal ein dezer daog dee Vastelaovends Cd oetbringe, mèt o.a Diech bis Vastelaovend en Super Sjoenen Daag!

Volk vaan Limburg, halve finalist L.V.K. mèt: "Diech bis Vastelaovend! (2)"

A.s zaoterdag 17 jannewarie zal 't Volk vaan Limburg te luustere zien bij Radio Vastelaovend bij L1 um 10.00-12.00, es leedsje 27 "Diech bis Vastelaovend!
Geer maag es geer 't leedsje leuk vint, 't bönneke oetknippe en invölle.( de gezette vaan de NWG, zoe es De Maospost, Heuvelland Aktueel, Maas en Mijnbode, Landgraaf aktueel, De Zuid-Limbuger etc, etc)Die bonne stoon goonsdag in die gezètte en zaoterdag in Dagblad de Limburger!)
Geer moot daan wel 8 leedsjes aonvinke. Aanders is de bon neet geldeg. Veer hope door eur hölp kans te make um in de finale op 6 fibberwarie (Geleen) te koume en Mestreech te mage vertegewoordege, en hope netuurlek ouch tot veer same mèt Duo X-Elle en Jef. Bedaank, bedaank bedaank, en dink d'r aon.... Geer zeet Vastelaovend!

't Volk vaan Limburg

17-12-2008

Volk vaan Limburg, halve finalist L.V.K. mèt: "Diech bis Vastelaovend! (1)"

’t Volk vaan Mestreech, en speciaol veur ’t L.V.K : ’t Volk vaan Limburg heet ziech geplaotst veur de halve finale vaan ’t L.V.K. Op zaoterdag 17 jannewarie zien zie in de twiede runde es leedsje 27! Aonvaank: 10.00 bij L1 Radio (95.3) Dus luuster en vergeet veural neet op hun te stumme (es geer ’t leedsje leuk vint en finale wierdeg vint!)
De stumbonne kint geer op goonsdag 13 jannewarie in de Maospos, de weekbladpers NWG en de Limburger vinden. Veer hope tot geer opnui kint genete vaan dit Vastelaovends-welske!

Diech bis Vastelaovend (tèks en meziek: Ursula en Bert Garnier):

Couplèt 1:
Diech höbs miech zjus geraak, iech veul e vunkske euversloon. En wèl diech liere kinne, wete wie ’t kin bestoon! Ofs diech ’t in d’n gene höbs en zoe gebore bis? Mer iech weet bijnao zeker, tot iech miech neet vergis?

Refr:
Iech weet neet wees diech bis! En iech weet neet boes diech woens! Mer ein dingk weit iech zeker,... Diech bis miech toch get sjoens! Diech kins toch zoe genete, En straols vaan kop tot tien! Want diech bis Vastelaovend, Vastelaovend, Vastelaovend! Jao, diech bis Vastelaovend, dat kin ederein toch zien!

Couplèt 2:
Iech veul wats diech wèls zègke en iech raoj ’t al metein. De hoofs niks oet te lègke want veer hure ech bijein! Veer zien demèt gebore, jao diech bis zjus wie iech! En kinne neet dezoonder, diech bis gemaak veur miech!

09-11-2008

"Noe geit ’t gebäöre!" oetgeroope tot Vastelaovendsleedsje 2009!

Kiek beij foto's veur un impressie!

Roond de klok vaan 17:45oor heet mèt 'n euerweldigende mierderheid 't Mestreechse Volk gekoze veur "Noe geit 't gebäöre". 't Leedsje veur 2009 Is gesjreve door Bert en Ursula Garnier en woort oetgevoord door "'t vollek vaan Mestreech". Kiek veur un korte impressie naor: (Mèt daank aon MestreechTV, even op play drökke.)


04-10-2008

Ursula en Bert veur de 15de kier in de finale!

Ursula en Bert höbbe opnui de finale gehaold vaan ’t Mestreechter Vastelaovendsleedsje 2009. Veur de 15de kier !
Mèt ’t leedsje: "Noe geit ’t gebäöre!" geve zie op 9 november a.s  opnui mèt ’t Volk vaan Mestreech, acte de présence in de "Platte  Zaol". Ze mage, sjus wie veureg jaor es 6de hun nui leedsje prizzentere. Veureg jaor behaolde zie nog ’n zier verdeensteleke 2de plaots met "Mestreech dat zien veer!" Wat ’t dit jaor geit bringe wachte veer aof. Same mèt nog aander 7 leuke leedsjes belaof ’t weer ‘ne fantastiese Mestreechter middag te weure! Dus rappeleer uuch 9 november a.s vanaof 14.11 in de veurmaolege Platte Zaol want……… "daan geit ‘t gebäöre", Alvás Vastelaovend same!!

16-08-2008

Foto's Mariafeesten - café 't Pötterke (zie foto's)

02-08-2008

Foto's Tempeleers Kaffee 'De Zeuten Inval' 2008 (zie foto's)

06-02-2008

"Laot de zon in dien hart", grote hit met Vastelaovend.

Laot de zon in dien hart, geschreven door Ursula en Bert en gezongen door Beppie werd in Limburg heel goed ontvangen. Het succesvol nummer was dan ook een van de meest gedraaide nummers in de Maastrichtse en Limburgse kroegen. Maar ook na carnaval zal het nummer nog vaak te horen zijn! Onder het blad teksten vind je de tekst.

03-02-2008

Binnenkort wordt deze website gevuld met allerlei informatie over de activiteiten van Bert en Ursula Garnier. Kom dus regelmatig terug en lees het laatste nieuws.